Експортиране и импортиране на MySQL база данни от cPanel

За управление на базите данни във Вашия хостинг акаунт може да ползвате уеб приложението phpMyAdmin.

През Контролния панел изберете иконката phpMyAdmin.

Първо задължително избере базата данни, с която ще работите като кликнете на нея.


Експорт на база данни

След като сте избрали базата данни, кликвате от менюто "Export / Експортиране".

В отворилият се прозорец може допълнително да направите настройки на експорта. Можете да свалите базата данни и на Вашият компютър (във формата на файл - .sql, .gzip, .zip).


Импорт на база данни

Преди да направите импорт на данни е необходимо да създадете база данни, в която да ги импортирате. Създаването на база данни става от контролния панел (cPanel).


След кликнали върху базата данни за да я изберете, кликвате от менюто "Import / Импортиране".

Трябва да експортирана база данни от Вашият компютър (във формата на файл - .sql, .gzip, .zip), след което избирате "Go / Изпълнение".

  • 19 Потребителите са намерени за полезно
Помощ за този отговор?

Подобни статии

Кой хост и порт да ползвам за връзка към MySQL?

MySQL хост (hostname): localhostMySQL порт (port): 3306

Експортиране и импортиране на MySQL база данни през SSH

Ако желаете да импортирате MySQL база данни през SSH, използвайте следната команда:mysql -u...

Каква е версията на MySQL?

Инсталираната версия на MySQL е 5.1 или по висока.

Може ли да се свържа към MySQL от моя компютър?

Да. Просто трябва да добавите IP адреса си в разрешените хостове за връзка към MySQL. Добавянето...

Оптимизиране и поправка на MySQL база данни

Ако имате подозрения, че MySQL база данни работи бавно или се появяват грешки трябва да...